Wie en wat is Mars & Mercurius Antwerpen ?

Mars & Mercurius Antwerpen  is de provinciale industriële en handelskring van officieren en reserveofficieren samen met leden uit de economische, financiële en socio-culturele wereld.

We zijn een lokale afdeling van een nationale organisatie (vzw), onder de hoge bescherming van Z.M. de Koning. De nationale Kring bestaat sinds 1926. Er zijn negen clubs in België en er zijn gelijkaardige verenigingen in negen Europese landen.
Naar het voorbeeld van de klassieke goden, staat ‘Mars’ voor de militaire achtergrond van de leden en symboliseert ‘Mercurius’ de zin voor ondernemen en zakendoen. 
De leden zijn zich bewust van de waarden die ze tijdens hun vorming als officier hebben verworven en van de verantwoordelijkheden die ze in het burgerleven dragen. De leden zonder militaire achtergrond, die dezelfde waarden koesteren, zijn hartelijk welkom.  
Als organisatie willen we, via intense netwerking, beide werelden met elkaar in contact brengen . 

Hoe doen we dit?
De Club organiseert bijeenkomsten, lezingen,  bezoeken, diners en lunches. Onze agenda kan je vinden op deze website. Deskundigheid, ervaring en zakenrelaties stellen we ter beschikking van elkaar via een website “Leden voor Leden”, waar jij als lid kunt zoeken naar een specialiteit, een activiteit en zelfs de hobby van andere leden over heel België.
Als een club, die beschikt over een gecumuleerde ervaring, willen we anderen, ook buiten de club, via uitwisseling van onze ideeën in staat stellen de toekomst mee vorm te geven. Onze inzichten, denkbeelden en activiteiten delen we graag met jou hier op deze website. 
Indien jij je aangesproken voelt om samen met ons te leren en te netwerken, vul dan jouw naam en emailadres hieronder in. We contacteren jou zo spoedig mogelijk.

Hartelijk welkom!

petro paulo, belgium, antwerp-329475.jpg