Wie is Mars & Mercurius Antwerpen

Mars & Mercurius Antwerpen  is de provinciale industriële en handelskring van Officieren en reserveofficieren samen met leden uit de economische, financiële en socio-culturele wereld.
We zijn een lokale afdeling van een nationale organisatie, onder de hoge bescherming van Z.M. de Koning. En er zijn meerdere clubs in België en in  meerdere Europese landen.
Naar het voorbeeld van de klassieke goden, staat ‘Mars’ voor de militaire achtergrond van de leden en symboliseert ‘Mercurius’ de zin voor ondernemen en zakendoen.
De leden zijn zich bewust van de waarden die ze tijdens hun vorming als officier hebben verworven en van de verantwoordelijkheden die ze in het burgerleven dragen.
Als organisatie willen we beide werelden met elkaar in contact brengen via netwerking. 

Hoe doen we dit?
Door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen,  bezoeken  en lunches. Deskundigheid, ervaring en zakenrelaties stellen we ter beschikking van elkaar. Als generatie die beschikt over een gecumuleerde ervaring, willen we anderen via uitwisseling van onze ideeën in staat stellen de toekomst beter mee vorm te geven.
Onze inzichten, denkbeelden en activiteiten delen we graag met jou hier op deze website.
Indien jij je aangesproken voelt om samen met ons te netwerken, contacteer ons dan zeker!

petro paulo, belgium, antwerp-329475.jpg
belgium, antwerp, chemical-3257837.jpg