Lid worden van Mars & Mercurius

Militair-Burger

Ben je als vrouw of man (reserve)officier in een onderdeel van Defensie (Mars) (geweest) of sta je in het bedrijfsleven en denk je dat je een toegevoegde waarde voor de Kring of de Club zou kunnen betekenen (Mercurius), dan kan je een aanvraag voor lidmaatschap indienen. 
Alle kandidaat-leden moeten blijk geven de vereiste kwaliteiten van rechtschapenheid en wederzijdse achting te bezitten.

Aan wie moet ik het ingevulde aanvraagformulier versturen?
Het ingevulde formulier moet dan naar secretaris@mmantwerpen.be verstuurd worden.
Het is aangeraden ook een CV bij te voegen.

Wat gebeurt er nadien?
De Raad van Bestuur (van Antwerpen) onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op. Wij leggen de aanvraag voor aan de nationale Raad van Bestuur die beslist. De genomen beslissing wordt nadien door onze secretaris aan je meegedeeld.

LIDGELD
Het lidgeld voor 2023 bedraagt  jaarlijks 70€.
Voor leden jonger dan 40 jaar bedraagt voor 2023 het lidgeld 40€.
Voor partners van overleden leden, bedraagt het lidgeld 2023 eveneens 40€.