Lid worden van Mars & Mercurius

Militair-Burger

Ben je als vrouw of man gewezen, actief of reserveofficier in een onderdeel van Defensie, sta je in het bedrijfsleven of werk je als zelfstandige en meen je, dat je een toegevoegde waarde voor de Kring en de Club zou kunnen betekenen, dan kan je een aanvraag voor jouw lidmaatschap indienen. 
Alle kandidaat-leden moeten blijk geven de vereiste kwaliteiten van rechtschapenheid en wederzijdse achting te bezitten. We werken met een peterschap. 

Aan wie moet je het ingevulde aanvraagformulier versturen?
Het ingevulde formulier zend je naar secretaris@mmantwerpen.be. Het is aangeraden ook een CV bij te voegen.

Wat gebeurt er nadien?
De Raad van Bestuur van Club Antwerpen onderzoekt jouw aanvraag en neemt contact met je op. We nodigen je dan graag uit om aan onze activiteiten deel te nemen, om met jou kennis te maken, uiteraard geldt dit wederzijds. 
De voorzitter van de Club legt de aanvraag voor aan de nationale Raad van Bestuur van de Kring in Brussel, die beslist over jouw kandidatuur. De genomen beslissing wordt nadien door onze secretaris aan jou meegedeeld. 
De volgende diner met de Club Antwerpen wordt je dan officieel voorgesteld aan de leden en ontvang je de gouden pin als kenteken van jouw lidmaatschap van een exclusieve Club.

Lidgeld
Het lidgeld voor 2024 bedraagt  jaarlijks 70€.
Voor leden jonger dan 40 jaar bedraagt voor 2024 het lidgeld 40€.
Voor partners van overleden leden, bedraagt het lidgeld 2024 eveneens 40€.

Voeg je koptekst tekst hier toe