Mars en mercurius Antwerpen

Beste bezoeker,

De naam van deze vereniging Mars en Mercurius Antwerpen verwijst naar de Romeinse goden van de Oorlog en de Handel.
De naam is dan ook de perfecte samenvatting van wie we zijn: een vereniging die officieren, ex-officieren, reserveofficieren van defensie samenbrengt met de industrie en de samenwerking tussen beiden bevordert.

Diverse statuten beperken de loopbaan van militairen bij defensie. Onlangs is het BDL statuut in voege getreden. Militairen worden via dit statuut voor een duur van 8 tot 12 jaar geworven. Defensie kiest er resoluut voor om hun manschappen jong en fit te houden. Wie na een lange dienst bij defensie net niet fit genoeg meer wordt bevonden, of geen zicht meer heeft op verdere bevorderingen omdat de jonge top vol zit, vloeit af. Hierdoor komen goedgetrainde officieren van middelbare leeftijd maar met een pak aan leiderschapservaring op de arbeidsmarkt terecht.
Via netwerking en activiteiten wilt Mars & Mercurius een brug zijn tussen de officier en de industrie.

belgium, antwerp, office-1748925.jpg
petro paulo, belgium, antwerp-329475.jpg

Onze lokale Club Antwerpen organiseert bijeenkomsten, netwerkmomenten en studie-uitstappen met officieren en industriëlen, bedrijfsleiders en zelfstandigen om de wisselwerking tussen officieren en industrie te bewerkstelligen en de Club Antwerpen wilt zo bij uitstek de ontmoetingsplek zijn waar officieren en industriëlen elkaar ontmoeten.
Wie interesse heeft in deelname aan of wie deel wil uitmaken van dit netwerk kan altijd zijn kandidatuur indienen door ons lidmaatschapsformulier in te vullen een CV te laten geworden. Dit geldt zowel voor officieren als ex-officieren, reserveofficieren, industriëlen, bedrijfsleiders en zelfstandigen. Ik hoop van harte om lid, nieuw lid én kandidaat lid op onze talrijke bijeenkomsten te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,

Paul Verzele, Voorzitter