Volgende activiteit

De naam van deze vereniging “Mars en Mercurius Antwerpen” verwijst naar de Romeinse krijgsgod Mars, die werd aanroepen voor het strategisch vernuft, een overwinning in veldslagen en de bescherming van soldaten. Mercurius was de god van de handelaren en winstgevende ondernemingen en beschermer van de reizigers.

De naam is  de perfecte samenvatting van wie we zijn: een vereniging die officieren, ondernemers en andere leidinggevenden in vriendschapsverband samenbrengt om de onderlinge samenwerking en netwerking te bevorderen. Wij willen via deze netwerking, bijeenkomsten, voordrachten, bezoeken en andere activiteiten, een brug zijn tussen o.m. de leidinggevende, de academicus en de industrieel.

petro paulo, belgium, antwerp-329475.jpg

Nu er op het Europees grondgebied een oorlog uitgevochten wordt, is de roep naar intense samenwerking tussen militairen en de industrie nog nooit zo groot geweest. Defensie-inspanningen gaan hand in hand met wat de industrie en haar technologie en productiecapaciteit te bieden heeft. Deze samenwerking is cruciaal om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die de geopolitieke situatie met zich meebrengt.

Defensie zet meer en meer in op jongere, fitte en technisch hooggeschoolde officieren en andere militairen, die met de nieuwste technologie en het modernste defensiemateriaal overweg kunnen. Dit resulteert later in een uitstroom van militairen die zich nog helemaal niet aan het einde van hun carrière voelen en nog een mooie toekomst in de industrie, de dienstensector of als zelfstandige kunnen waarmaken. Goedgetrainde officieren met een pak leiderschapservaring vloeien langs deze weg naar de uitgebreide arbeidsmarkt. Meer en meer zijn er jonge mannen en vrouwen die zich geroepen voelen om deel uit te maken van de actieve reserve van DefensiePolitieofficieren, in gerechtelijke, in lokale of in bijzondere diensten zijn hartelijk welkom.

De Club Antwerpen is één van de negen clubs van de nationale Koninklijke Kring Mars en Mercurius vzw, die op zijn beurt deel uitmaakt van Mars en Mercurius Europa, die negen leden landen telt.

Mars & Mercurius – Club Antwerpen organiseert bijeenkomsten, diners- en causerie-lunches met sprekers van hoog niveau maar ook andere netwerkmomenten zoals recepties en studie-uitstappen. De partners en vrienden van de leden zijn steeds welkom.
Wie interesse heeft om deel uit te maken van ons uitgebreid netwerk, kan altijd zijn kandidatuur indienen door ons lidmaatschapsformulier in te vullen en een kort CV op te sturen. 
Ik hoop van harte om u gauw als kandidaat lid en binnen enkele maanden als nieuw lid op onze talrijke bijeenkomsten te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

Paul Verzele, voorzitter