Maandelijks diner

Hof Van Reyen Oudebaan 39, Boechout, Antwerpen, Belgium

Voordracht door lid Anne Dubois

Later

Maandelijks diner

Hof Van Reyen Oudebaan 39, Boechout, Antwerpen, Belgium

Voordracht Erwin Pelgrim

Later