Maandelijkse diner 24 april 2023

Club Antwerpen mocht op 24 april 2023 in de lokalen van de RYCB L.O , een gaspreker ontvangen, historicus-leerkracht Pieter Serrien. Hij heeft ons gesproken over de boeiende maar ook tragische periode 1565-1578 dat Antwerpen gekend heeft. Titel van zijn boek: Opstand, Geuzen in de Lage Landen 1565- 1578. Zij vormden in de Lage Landen van de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw een heterogene groep opstandelingen die rebelleerde tegen de regering, de Spaanse overheersing en de katholieke kerk. Wij raden aan om het verhaal te kennen, het boek te kopen, boeiend!
Maar voor dat Pieter zijn verhaal vertelde, mocht onze Voorzitter Paul Verzele twee nieuwe leden verwelkomen in Club Antwerpen.