In samenwerking met de Koninklijke Groepering Reserve Officieren van het Gewest Mechelen organiseert het Filmhuis Mechelen een voorstelling van de film ECHO op maandag 17 april 2023, vertoning van 20.30.uur

Deze film van regisseur Ruben Desiere biedt een intrigerende inkijk in de basisopleiding van Belgische militairen. Nauwgezet wordt gedocumenteerd hoe de jonge rekruten een nieuwe manier van kijken, luisteren en denken aanleren. Defensie is immers één van de weinige omgevingen in onze hedendaagse maatschappij waarin er nog echt sprake is van een overgangsritueel: een jonge rekruut volgt niet gewoon een opleiding tot een bepaalde job, maar moet een echte transformatie ondergaan: van burger tot militair.
Een bijzondere wisselwerking tussen realiteit en verbeelding: omgaan met echte wapens, echte uniformen en echte slapeloze nachten in het bos, maar tegelijk blijft het ook een beetje ‘doen alsof’.
Voor de iets oudere kijker is de documentaire een herinnering aan vervlogen tijden, voor de jeugd mogelijk een toekomstige uitdaging, voltijds of zelfs als reservist.

We ontmoeten u graag om 20.30 uur in het Cultuur Centrum Mechelen, Minderbroedersgang 5 te 2800 Mechelen voor deze film. Schrijf u alvast snel in!
Duur: 75 minuten.
Kledij: Service Dress of burgerAlle info en een ticketlink aan €7 kan u vinden via:

https://www.filmhuismechelen.be/review/echo-2/