www.hemelaer.be www.demahotels.be www.deridder.info www.stefaanboel.be www.peeraer-dexters.beLast update: 16-11-2015

Logo

Mag ik lid worden?

Bent u beroeps- of reserveofficier in een onderdeel van Defensie (Mars) of bent u een persoon die geen militair officier is of geweest is maar denkt dat u een toegevoegde waarde voor de Kring of de Club zou kunnen betekenen (Mercurius), dan mag u een aanvraag voor lidmaatschap indienen.
Alle kandidaat-leden moeten blijk geven de vereiste kwaliteiten van rechtschapenheid en wederzijdse achting te bezitten.

Waar vind ik een aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Aan wie moet ik het ingevulde aanvraagformulier versturen?

Het ingevulde formulier moet dan naar bestuur@mmantwerpen.be verstuurd worden.

Het is ook u aangeraden een CV bj te voegen.

Wat gebeurt er nadien?

De Raad van Bestuur zal uw aanvraag onderzoeken en zal zeker nog contact met u nemen. De genomen beslissing zal nadien u meegedeeld worden.