www.peeraer-dexters.be www.stefaanboel.be www.demahotels.be www.deridder.info www.hemelaer.beAangevuld op 29/01/2018

Het woord van de Voorzitter
Eddy De Bock

Beste vrienden,

Dit wordt mijn laatste voorwoordje van ons tijdschrift.

Vele jaren heb ik getracht onze club in goede banen te leiden door samen met alle bestuursleden ervoor te zorgen dat wij een evenwichtig en zeer gevarieerd programma konden aanbieden aan alle leden. Het is ook steeds mijn bedoeling geweest het aantal evenementen te spreiden over werkdagen en vrije dagen om zo de nog werkende leden mee te laten genieten van onze activiteiten. Jullie talrijke aanwezigheid al die jaren betekende voor mij zeer veel en was steeds de drijvende kracht om er mee door te gaan.

Heel veel mooie herinneringen die ik samen met jullie allen heb beleefd zullen mij bijblijven. De vriendschap, de collegialiteit en alle blijken van waardering tijdens onze maaltijden, tijdens de diverse uitstappen en op andere grote evenementen waren hartverwarmend. Ik dank dan ook van ganser harte alle leden voor hun deelnames, hun uitgesproken sympathie en vriendelijkheid gedurende mijn voorzitterschap.

Een speciale dank gaat naar alle bestuursleden die zich mede hebben ingezet om er steeds het beste van te maken, hun doorzettingsvermogen om van elke activiteit een succes te maken, hun vastberadenheid om steeds opnieuw mooie uitstappen te plannen en te realiseren. Zonder een stevige samenhangende ploeg was hetgeen zij gerealiseerd hebben onmogelijk geweest. Sommigen van hen beŽindigen samen met mij hun mandaat. Wij hopen allen dat jullie de nieuwe bestuursleden dezelfde steun en hulp zullen geven die wij hebben gekregen.

Beste vrienden, op de algemene vergadering van 10 februari 2018, zullen wij een voorstel van jaarprogramma 2018 voorleggen. Leden die nog voorstellen zouden hebben voor het programma van 2018, vragen wij dit zo snel mogelijk mede te delen aan een van de bestuursleden. Zo kunnen wij die voorstellen ook nog voorleggen op de algemene vergadering.

Beste vrienden, om te eindigen wens ik aan alle leden het allerbeste voor een boeiend, succesvol, vreugdevol, zorgeloos en gezond jaar 2018.

Een jaar met vele onvergetelijke momenten en leuke verrassingen. Twaalf maanden plezier maken met familie, vrienden en kennissen. Driehonderd vijfenzestig dagen echt genieten van het leven.

En om af te sluiten wens ik nogmaals te benadrukken dat Mars en Mercurius Antwerpen een fantastische vereniging is waar vriendschap, collegialiteit, luisterbereidheid en samenhorigheid op de eerste plaats komt.

Leve Mars en Mercurius, Club Antwerpen
Eddy De Bock