www.peeraer-dexters.be www.hemelaer.be www.demahotels.be www.deridder.info www.stefaanboel.beAangevuld op 24/10/2017

Het woord van de Voorzitter
Eddy De Bock

Beste vrienden,

Terugkomen op voorbije activiteiten in mijn voorwoord is niet mijn gewoonte, maar toch wens ik hier deze keer een uitzondering op te maken, meer bepaald over het succes van de zomerlunches in het Fruithof. De barbecue eind juli en de lunch in buffetvorm eind augustus in “De jongste Telg” werden door iedereen uitermate geapprecieerd. Gevraagd werd in de toekomst deze formule te behouden en niet meer te gaan eten in het kasteel tenzij de weersomstandigheden werkelijk zeer slecht zouden zijn.

De maandelijkse lunch van eind september werd op het laatste ogenblik geschrapt. Dit was te wijten aan een waterlek met een uitvallen van de elektriciteit in de keuken.
Vandaar de mail van die bewuste maandagmorgen waarin stond dat de lunch van ’s middags niet kon plaatsvinden. Omdat niet iedereen zijn mails onmiddellijk leest, werd bijkomend aan heel wat deelnemers een SMS gestuurd met dezelfde boodschap. Helaas kon niet iedereen bereikt worden en hebben toch enkele leden de verplaatsing gedaan naar Burcht.
Les die wij hieruit kunnen trekken is dat het wenselijk zou van iedereen een GSM nummer te hebben gezien vaste lijnen geen SMS kunnen ontvangen. U zal wel begrijpen dat in dergelijke dringende omstandigheden iedereen individueel opbellen een onbegonnen zaak is.

De eerste volgende activiteit waar wij aan alle leden de mogelijkheid bieden om kandidaat leden mee te brengen is de korpsmaaltijd op 18 november 2017. Om 19:00 uur ontvangen wij alle deelnemers in het kasteel Fruithof voor een uitgebreide aperitief. Tijdens de maaltijd zullen wij naar jaarlijkse traditie het glas heffen en een toast uitbrengen ter gelegenheid van de Koningsdag. Als vaderlandslievende vereniging is de korpsmaaltijd één van onze hoofdevenementen en tevens één van de laatste activiteiten van dit jaar. Ik doe dan ook een oproep aan alle leden om in grote getale deel te nemen.

Beste vrienden, het bestuur buigt zich de komende maanden over het jaarprogramma van 2018. Wat staat er ons het volgend jaar te wachten? Wij gaan op zoek naar mooie uitstappen, interessante sprekers en andere activiteiten die onze leden kunnen waarderen. Jullie kunnen ons daarbij helpen. Graag vernemen wij welke activiteiten er onmisbaar zijn, welke uitstappen jullie zouden willen doen, misschien zelfs enkele voorstellen van sprekers voor onze maandelijkse lunches. Stuur ons gerust een mailtje met ideeën voor 2018 of breng ze mee naar hetzij de korpsmaaltijd, hetzij de laatste maandelijkse lunch met spreker eind november.

Om af te sluiten doe ik nu al een oproep naar kandidaat bestuursleden gezien de algemene, statutaire vergadering begin februari er vlug zal zijn en er toch enkele bestuursleden dienen vervangen te worden. Vergeten wij hierbij niet dat het nieuwe bestuur eind volgend jaar zal moeten starten met de voorbereiding van de organisatie van de nationale dag in 2020, tevens het jaar waarin Club Antwerpen 90 jaar zal bestaan.

Leve Mars en Mercurius, Club Antwerpen!

Eddy De Bock