www.stefaanboel.be www.peeraer-dexters.be www.demahotels.be www.hemelaer.be www.deridder.info


Koninklijke Kring
Mars & Mercurius
Antwerpen

De Koninklijke Kring Mars & Mercurius is een industriŽle en handelskring van officieren en reserveofficieren, opgericht in 1926 nationaal en in 1930 met een specifieke Antwerpse afdeling en staat onder de hoge bescherming van Z.M. de Koning.

De Koninklijke Kring Mars & Mercurius groepeert reserveofficieren en actieve officieren van de Krijgsmacht. Naar het voorbeeld van de klassieke goden, staat 'Mars' voor de militaire achtergrond van de leden en symboliseert 'Mercurius' de zin voor ondernemen en zaken doen. De leden zijn zich bewust van de waarden die ze tijdens hun vorming als officier hebben verworven en van de verantwoordelijkheden die ze in het burgerleven dragen.

De leden van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius

- stellen hun deskundigheid en hun ervaring, hun zakenrelaties en hun toewijding ten dienste van elkaar en van 's lands belang;

- zoeken samen naar de middelen en de mogelijkheden ter bevordering van de morele moed, van de maatschappelijke en verantwoordelijke burgerzin, en van de ondernemingsgeest.
Daarbij willen zij de onderlinge collegialiteit, de verdraagzaamheid en verstandhouding tussen de Gemeenschappen van het Land bevorderen;

- willen, vanuit hun Mars oorsprong en Mercurius oriŽntatie, een band vormen tussen het Leger en de Natie. Met het oog op symbiose en samenwerking om zodoende de burgers te sensibiliseren voor de defensieproblemen;

- beogen bij te dragen tot de Europese eenheidsgedachte, en zijn ze open voor de wereldproblemen en hun mogelijke oplossingen.

De Koninklijke Kring Mars & Mercurius heeft 12 regionale afdelingen met een eigen bestuur te Antwerpen, Brabant, Brugge, Charleroi, Gent, Hasselt, Kempen-Maasland, Luik, Luxemburg, Mons, Namen en Rheinland.